WZC Sint-Antonius – Zaventem

Project

Adres Hoogstraat 52, 1930 Zaventem
Bouwheer VZW Consolata - Regio Zaventem
Architect Architectengroep PSK
Oppervlakte 9.964 m²
Inhoud Vernieuwbouw WZC Sint-Antonius
Programma Het project omvat een nieuwbouw voor een woonzorgcentrum met 134 bedden, 4 plaatsen kortverblijf in het centrum van de gemeente. Het geheel dient gefaseerd uitgevoerd, gezien het bestaande WZC zo lang mogelijk in dienst zal blijven.
Het gebouw herbergt 3 bovengrondse bouwlagen, 1 ondergrondse bouwlaag met facilitaire ruimten en een ondergrondse parking voor +/- 45 wagens.

Het woonzorgcentrum wordt opgebouwd in leefgroepen van +/- 14 bewoners, telkens per 2 gegroepeerd tot één logistieke afdeling. 2 afdelingen worden gegroepeerd rond 2 binnenpleinen.
De functionele indeling van het gebouw reflecteert ook in de architectuur, waardoor de grootte van het gebouw beperkt blijft. Er ontstaat een wisselwerking tussen het publieke deel (straat en voorliggend plein) en het binnenplein door het voorzien van semi-publiekgebonden functies (cafetaria, kapsalon, kine, …).

De centrale keuken wordt op het gelijkvloers ingeplant en voorziet alle maaltijden voor de bewoners.
Aanbesteding April 2012
Voorlopige oplevering Maart 2014 (fase 1)
Kostprijs € 12.923.629,20 (totale aanneming)
€ 3.174.675,52 (technieken)

Omschrijving

Verwarming

Het rusthuis heeft een centrale stookplaats met een cascade van 2 condenserende gasketels. De warm water productie is hieraan gekoppeld dmv 2 indirecte boilers van 1000l.
Alle kamers zijn uitgerust met stalen plaatradiatoren, geselecteerd op lage temperatuur. In de cafetaria wordt de verwarming met radiatoren aangevuld met luchtverwarming.

Koeling

Op het dak is een ijswatermachine geinstalleerd die zowel de luchtgroepen van de cafetaria als deze van de centrale dagzalen voorziet van ijswater en garant staat voor een topkoeling van deze ruimtes.

Ventilatie

Het rusthuis is voorzien van een ventilatiesysteem D, met mechanische luchttoevoer en afvoer. Het gebouw opgedeeld een een aantal functies en per functie is er voor de hygiënische ventilatie een luchtgroep met warmterecuperatie dmv een hygroscopisch warmtewiel voorzien. Vermits er in drie fases gebouwd is, is er ook in de opdeling van de luchtgroepen hiermee rekening gehouden.
De ondergrondse parking is voorzien van een afvoerinstallatie om voldoende verse lucht binnen te trekken.

Sanitair

Alle voorziene sanitaire toestellen zijn van eerste kwaliteit en voldoen aan de eisen van toegankelijkheid, ook met betrekking tot alle beugels en toebehoren.
Voor de spoeling van de toiletten is een regenwaterinstallatie voorzien.
Een waterverzachter is op de volledige installatie voorzien.

Brandbestrijding

Er zijn vaste haspels voorzien in alle compartimenten en water-schuimblussers volgens de eisen van de brandweer.