IKP BVBA

IKP Engineering bvba is een multidisciplinair studiebureau technieken met ervaring en expertise op het brede terrein van technische uitrustingen voor gebouwen.