Technische Dienst Kinrooi

Project

Bouwheer Gemeente Kinrooi
Architect Cleuren Architecten
Programma Studie van alle technieken van de nieuwbouw voor de technische dienst van Kinrooi aan het bestaand gemeentehuis.
Aanbesteding mei 2017
Voorlopige oplevering oktober 2018
Kostprijs Technieken: 255.000 €

Omschrijving

HVAC installatie

Verwarming van de werkplaatsen en stelplaatsen met gasgestookte luchtverhitters. De verwarming van de burelen is aangesloten op de centrale stookplaats.
Voor ventilatie is er een systeem D toegepast voor de administratieve ruimtes en refter.

Elektrische installatie

Toepassing van LED verlichting met afwezigheidsdetectie.
De nieuwe data-installatie werd met een glasvezel verbonden met het bestaande gemeentelijk netwerk.
Een nieuwe geadresseerde brandcentrale werd eveneens geplaatst.