Stroom Leuven

Project

Adres Minckelerstraat Leuven
Architect Tom Cortoos Architect
Oppervlakte 1800 m²
Inhoud Nieuwbouw school "Stroom"
Programma De school "Stroom" is een Design & Build. Het ontwerp van alle technieken viel in onze scoop. Voor dit project was er ook samen met de stad Leuven gekeken of er gebruik kon gemaakt worden van warmte uit de Dijle.
Voorlopige oplevering november 2019
Kostprijs 3.705.000 €

Omschrijving

HVAC installatie

De klassen zijn zeer compact waardoor het warmteverlies ook beperkt is en er eerder nood is aan koeling. Daarom is er hier gekozen om een een VRF systeem van Daikin toe te passen. Dit laat toe om het comfort in de klassen te garanderen.
In elke klas is er een satellietmodel in het verlaagd plafond ingebouwd. Via wervelroosters wordt de geconditioneerde lucht de ruimte ingeblazen. In elke klas is er de mogelijkheid om een paar graden af te wijken van de ingestelde temperatuur.
De agora wordt gekenmerkt door een snel wisselende bezetting. Omwille van EPB-reglementering is er al een groot luchtdebiet nodig voor hygiëneventilatie. Daarom wordt deze ruimte ook verwarmd en gekoeld met lucht. Zo kan men snel inspelen op de wisselende bezetting.
Als ventilatie wordt er gekozen voor een systeem D. Luchtgroepen van systemair werden geplaatst. In alle lokalen met een bezetting groter dan 10 personen wordt er vraaggestuurd geventileerd op basis van een CO2 sturing en VAV-boxen. Door het onderwijsconcept (compacte klaslokalen en open leerlandschap) kan er zo redelijk wat bespaard worden op elektrische energie.

De toepassing van warmtewinning uit de Dijle is technisch haalbaar, maar op juridisch vlak waren er redelijk wat moeilijkheden die niet opgelost konden worden voor de uitvoering van dit project.

Sanitaire installatie

Er is vrij veel sanitair voorzien met 22 toiletten en 8 urinoirs. Een pompinstallatie van GEP regenwater met buffervat van 400 liter wordt voorzien welke de toiletten en urinoirs zal voeden. Deze pomp heeft een automatische omschakeling van regenwater naar drinkwater aan het toestel. Alvorens het regenwater in de put komt wordt er al een grofvuilfilter geplaatst. Bij de binneninstallatie wordt een triplexfilter (groffilter, fijnfilter en actief kool filter) geplaatst om het regenwater te behandelen.

Elektrische installatie

Als verlichtingsarmatuur is er gekozen voor LED-panelen.
In de klaslokalen wordt afwezigheidsdetectie toegepast. In de sanitaire lokalen, gangen en bergingen is een bewegingsdetectie voorzien.
Het gebouw is uitgerust met een geadresseerde branddetectie installatie.
Een centrale geluidsinstallatie is voorzien doorheen het schoolgebouw. Deze wordt gebruikt als schoolbel, maar dient ook voor het afspelen van muziek tijdens pauzes.