KOL Basisschool Grootveld

Project

Adres Bovenpoortstraat 48, 3400 Landen
Bouwheer VZW KOL Landen - Basisschool Sint-Gertrudis
Architect Architectengroep PSK
Oppervlakte ca. 600m²
Inhoud Uitbreiding bestaande school
Programma Uitbreiding refter, nieuw sanitair blok, 3 klassen en
kleedkamers en sanitair voor de turnzaal.
Aanbesteding juli 2017
Voorlopige oplevering augustus 2019
Kostprijs € 118.922,66

Omschrijving

Algemeen

De bestaande refter van de school is te klein, ook de sanitaire blok is helemaal verouderd en te klein. De refter wordt volledig vernieuwd en uitgebreid. Op het gelijkvloers komt een ruime sanitaire blok bij alsook een zorgklas. Voor de bereikbaarheid van de verdieping wordt een nieuwe lift geinstalleerd. Op de verdieping worden nog twee nieuwe klassen ingericht en een zone in de bestaande gang wordt ingenomen voor het inrichten van 2 kleedkamers, een berging en sanitair aansluitend op de bestaande turnzaal.

Verwarming

De bestaande installatie is een ketel op stookolie. Gezien de huidige beperkte budgetten blijft de ketel behouden. De nieuwe radiatoren van de uitbreiding wordt op de bestaande installatie gekoppeld.

Ventilatie

Op het dak van de nieuwe refter wordt een luchtgroep geplaatst met warmterecuperatie die zorgt voor de hygiëne ventilatie van de klassen en de refter, alsook voor de afzuiging van het sanitair. De luchtgroep is CO2 gestuurd en is gedimensioneerd op de macimale ventilatie van de refter OF de klassen. Tijdens de lunchpauze worden de klassen niet geventileerd en tijdens de lesuren zal er in de refter slechts een minimale ventilatie zijn. Zo is de investering en het verbruik van de groep beperkt, zonder op comfort in te boeten.
De kleedkamers op de verdieping hebben enkel een afzuiging.

Sanitair

Het sanitair werd volledig vernieuwd met toiletten voor de meisjes, jongens en het personeel. Alle toiletspoelingen gebeuren op regenwater, gekoppeld aan de nieuwe regenwaterputten.
In totaal werden er 18 toiletten en 10 urinoirs voorzien, verspreid over de verschillende zones.