Studie Technieken

Uitgangspunt

Voor elk project passen we het principe van green building design  toe op de technische installaties.

  • – Niet alleen rekening houden met de investeringskosten, maar ook met de onderhouds- ,gebruiks- en milieukosten
  • – Geïntegreerd ontwerpen volgens de geldende normen en reglementeringen
  • – Strategie van de Trias Energetica
  • – Technische installatie ten dienst van de gebruiker: gebruiksvriendelijk
  • – Een optimaal comfort (thermisch en visueel) in alle ruimtes

Wat houdt een studie technieken in?

Een studie technieken is in feite maatwerk. Welke technieken moeten bekeken worden? Moet alles uitgetekend worden? Is een bestek en/of meetstaat nodig? Is het een prestatiebestek dat verwacht wordt? Wordt er ook werfopvolging verwacht?

Een volledige studie technieken bij ons verloopt als volgt. Er wordt een projectingenieur toegewezen die het volledige traject van voorontwerp tot en met definitieve oplevering voor zijn rekening neemt.

Vooreerst starten we met een voorontwerp. Dit is een beschrijvende nota en schematische uitwerking van de technische installatie. In deze fase wordt dan ook aangegeven wat de bouwkundige implicaties zijn, de benodigde technische ruimtes die de architect moet voorzien en een bugdetraming opgesteld.

Na goedkeuring wordt er gestart met het ontwerp. De installaties worden in detail berekend en uitgewerkt. De plannen en principeschema’s worden uitgetekend met stabicad in revit of autocad. Bestekken en meetstaten worden opgesteld om in aanbesteding te kunnen gaan.

De projectingenieur volgt de werf op en woont de wekelijkse werfvergaderingen bij en zorgt ook voor het verslag. De uitvoering van de aannemer wordt gecontroleerd en bijgestuurd waar nodig.